Menu
Your Cart

Záruky a reklamácie

Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru a obchodnými podmienkami predávajúceho.

7.2 Ak výrobca neurčuje inak, záručná doba na ponúkaný tovar v internetovom obchode www.bollesafety.sk je 24 mesiacov, životnosť batériových článkov je 12 mesiacov. Ako záručný list slúži faktúra a dodací list.

7.3 Reklamácie mechanického poškodenia tovaru, ktoré nebolo zjavné pri prevzatí zásielky, je kupujúci povinný uplatniť okamžite po ich odhalení - ihneď pred prvým použitím výrobku. Neskoršie reklamácie tohto druhu už nie je možné uznať.

7.4 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním (batéria, mechanické poškriabanie zorníka a podobne).

7.5 Záručné opravy sú vykonávané vlastným servisným strediskom.
Pred samotným zadaním reklamácie si prosím vopred vyžiadajte postup reklamačného procesu na emailovej adrese obchod
@bollesafety.sk.
7.6 V prípade uplatnenia reklamácie platí obvyklý reklamačný postup kde kupujúci kontaktuje priamo spol. Aventys, kde mu na základe nákupného dokladu vykonajú záručnú opravu resp. výmenu tovaru za nový. V prípade, že tovar vykazuje rovnakú závadu a bol 3-krát opravovaný v rámci záruky, má kupujúci právo požadovať nový tovar alebo vrátenie plnej sumy. V tomto prípade bude neodkladne informovať predávajúceho. Nový tovar bude kupujúcemu doručený priamo zo servisného strediska s novou 24 mesačnou zárukou. Pri vrátení plnej sumy bude táto poukázaná na účet kupujúceho v rámci ukončenia reklamačného konania.
7.7 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, v primeranom balení tak, aby tovar nemohol byť poškodený počas prepravy. Pokiaľ to záručné stredisko požaduje, je nutné k tovaru priložiť kópiu nákupného dokladu alebo tento doklad poslať mailom do servisného strediska.

7.8 Oprávnená záručná oprava je bezplatná, kupujúci však znáša náklady spojené s dopravou do servisného strediska a taktiež späť.
7.9 Kupujúci je povinný skontrolovať správnosť dodaného tovaru, jeho parametre a vlastnosti a neodkladne informovať o prípadných nesúladoch predávajúceho. Po vzájomnej dohode je možné nesprávne dodaný tovar vrátiť na náklady predávajúceho, pokiaľ tovar nebol použitý, tzn. otvorená originálna krabica resp. nebola porušená ochranná plomba. V opačnom prípade tovar vrátiť možné nie je.

7.10 Miesto reklamácie. Všetky reklamácie chybného tovaru prebiehajú výhradne cez servisné stredisko Aventys, ktoré je ako jediné oprávnené vykonávať záručné opravy.

Adresa je Chalúpkova 156/19  02204 Čadca tel. +421 908 497 681.

 

Upozorňujeme zákazníkov, že zásielky na dobierku nepreberáme !